ZWROTY:

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta przysługuje Ci prawo zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Aby dokonać zwrotu lub reklamacji zakupionego u nas towaru należy wydrukować i wypełnić FORMULARZ  ZWROTU / REKLAMACJI, a następnie wysłać go na adres crazytravelbagsklep@gmail.com z tytułem : zwrot. Przesyłkę zwrotną należy nadać na własny koszt na adres podany w formularzu.
 4. Zwrotu towaru możesz dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej. Po wysłaniu paczki zachowaj numer do śledzenia. Sklep Crazytravelbag nie przyjmuje zwrotów pobraniowych, należna kwota zostaje przesłana do klienta, po akceptacji zwrotu, na konto bankowe przez niego podane, w przeciągu 14 dni od otrzymania towarów i poprawnego numeru konta konsumenta.
 5. Przesyłkę wyślij na adres: SkinMedical Kamila Staniek, ul. Jagiellońska 32, 96-100 Skierniewice
 1. Zwrot należności za towar następuje w takiej samej formie jak przy dokonaniu zakupu w ciągu 14 dni od akceptacji zwrotu lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 

REKLAMACJE:

 1. Wszystkie zakupione towary w sklepie Crazytravelbag podlegają przepisowi o 24-miesięcznej odpowiedzialności sprzedawcy liczonej od daty otrzymania przesyłki z zakupionym produktem. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnego użytkowania i pielęgnacji niezgodnej z zaleceniami producenta oraz usterki powstałe na skutek złego przechowywania, użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych.
 2. W celu złożenia reklamacji wydrukuj i wypełnij formularz reklamacji FORMULARZ  ZWROTU / REKLAMACJI dołącz go do produktu razem z dowodem zakupu oraz odeślij na nasz adres: SkinMedical Kamila Staniek, ul. Jagiellońska 32, 96-100 Skierniewice
 3. Reklamację zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej.
 4. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.
 5. Klientowi przysługuje prawo do: obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
 6. Zwroty/reklamacje bez formularza lub braku informacji o numerze zamówienia i zwracanym produkcie nie będą akceptowane.
 7. Wypełniony formularz zwrotu towaru umieść wraz z towarem, który chcesz zwrócić w pudełku lub kopercie wysyłkowej.
 8. Do przesyłki dołącz dowód zakupu produktu (faktura / paragon)
 9. Strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi przy zakupach pozakonsumenckich.